Hankkeen esittely

Mahdollisuuksia jatkojalostukseeen yhteistyöhankkeessa toimijoina ovat Riveria, Itä-Suomen yliopisto sekä Business Joensuu Oy. Hankkeen tavoitteena on tiedonvälityksen avulla tehdä Pohjois-Karjalan elintarvike- ja luonnontuotealoja tunnetuksi ja houkutella uusia toimijoita aloille.

Hankkeessa keskitytään tuotekehitysosaamisen lisäämiseen maakunnassa. Lisäksi hankkeessa profiloidaan maakunnan luonnontuote- ja puutarha-alan raaka-aineita tutkimustiedon avulla, helpotetaan luonnontuotteiden uusien poimijoiden perehdyttämistä, kartoitetaan alkutuotannon tilannetta jatkojalostuksen lisäämiseksi yhteistyössä Joensuunseudun ja Keski-Karjalan maaseutupalveluiden kanssa sekä madalletaan kynnystä yrittäjien yhteistyöhön yritystreffien avulla.

Hankkeen kohderyhmänä ovat elintarvike- ja luonnontuotealojen toimijat sekä aloista kiinnostuneet. Hankkeen tuloksena saadaan uusia tai toimintaansa kehittäviä jatkojalostajia ja yhteistyötä elintarvike- ja luonnontuotealalle Pohjois-Karjalassa.

Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen rahoittaa EU:n maaseuturahasto.