Luonnosta tuotteeksi – Tervetuloa!

Pohjoiskarjalaiset luonnontuote- ja elintarvikealan mikro- ja  pienyrittäjät
tai alalle aikovat
ja muut aiheesta kiinnostuneet,

tervetuloa Mahdollisuuksia jatkojalostukseen-hankkeen kotisivuille!


Tällä hankkeella edesautetaan elintarvikealan kasvua maakunnassa ja tuetaan yrittäjiä jatkojalostustoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa.

Tavoitteena on myös löytää kone- ja laiteyhteistyöstä ja työvoiman jakamisesta kiinnostuneet alkutuotanto- ja elintarvikealanyritykset ja kartoittaa maatilojen raaka-aineiden tuotantomahdollisuudet paikalliselle elintarviketeollisuudelle.

Järjestämme verkostoitumis- ja tiedonjakotilaisuuksia sekä yrittäjätapaamisia hankkeen aikana 1.6.2017-31.12.2018. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Osatoteuttajia ovat Itä-Suomen yliopisto ja Business Joensuu Oy.


Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli haluat laajentaa toimintaa tai lähteä uudeksi yrittäjäksi!

 

 

 

   Business Joensuu Oy    


 

Hankkeen rahoittajat:

sekä Pohjois-Karjalan kunnat.